Drážďanské vianočné trhy a Striezelmarkt

22. novembra - 23. decembra 2021 (9. januára 2022)