Störtebeker stredoveké hry, Rugen Nemecko

19. júna - 11. septembra 2021