Amsterdamský svetelný festival, oslava desiateho výročia

2. decembra 2021 - 23. januára 2022