Víno a potravinársky festival Viti Loire v Tours vo Francúzsku

júna 2021

Kvôli pandémii Covid-19 môže byť udalosť odložená a dokonca zrušená.

Vráťte sa na web organizátorov bližšie k udalosti.