Up Helly Aa - Vikingský festival histórie

Shetland
Utorok 25 2022 januára