Sziget Festival, Budapešť, Maďarsko

5 - 11 2020 augusta