Snowattack - hudobný a snehový športový festival vo francúzskych Alpách

30 január - február 6 2021