Pivný festival v Severnom mori
v Oostende v Belgicku

2020 bol zrušený