Spot on London - veľa festivalov a vecí, ktoré treba vidieť a robiť !!