Najhlasnejší európsky festival, Las Fallas vo Valencii

15 - 19 March 2021

FALLAS 2021 ODLOŽENÉ

Valencijská regionálna vláda na základe pokynu ministerstva zdravotníctva súhlasila s odložením oslavy Fallasu na rok 2021 na 1. - 5. septembra 2021.