Navštívte nádherný jazzový festival v Montreux

3 - 18 júla 2020